Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim

Wydawca treści

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 23.03.2017 r.

23 marca 2017 r. w Białymstoku członkowie partnerstwa oraz zaproszeni goście spotkali się po raz kolejny w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim w celu określenia kierunków działań Partnerstwa na rok 2017, z uwzględnieniem rekomendacji wypracowanych w ramach projektu...

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 15.11.2016

Celem spotkania było omówienie tematów związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym w województwie podlaskim.

Partnerstwo lokalne 16.12.2015

Dnia 16 grudnia 2015 roku w Białymstoku odbyło się spotkanie w ramach działającego w województwie podlaskim Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich . Celem głównym spotkania było zaprezentowanie sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego w podlaskich przedsiębiorstwach na podstawie...

Partnerstwo lokalne 17.06.2015

Kolejne spotkanie w ramach działającego w województwie podlaskim  Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich odbyło się dnia 17 czerwca 2015 roku w Białymstoku w Hotelu Esperanto. W pierwszej części spotkania  zaprezentowane zostały  zagadnienia dotyczące  metody rekrutacji przez...

Partnerstwo lokalne 15.04.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Lider „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim" oraz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – realizator projektu „Partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia przyjaznego rodzinie" PO KL w ramach...

Partnerstwo lokalne 5.12.2014

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Białymstoku członkowie partnerstwa oraz zaproszeni goście spotkali się po raz kolejny w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim, aby poznać potencjalne obszary działań i współpracy określonych w programach współfinansowanych...

Kolejne spotkanie w ramach powołanego Partnerstwa lokalnego odbyło się dnia 27 maja 2014 roku.

Celem spotkania było zaprezentowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Kompetencji (POK) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz dobrych praktyk i doświadczeń wypracowanych w projekcie „Nowy model rekrutacji – partnerstwo na rynku pracy", w którym jednym z realizatorów jest...

Pierwsze spotkanie w ramach powołanego Partnerstwa lokalnego odbyło się dnia 26 listopada 2013 roku.

Celem spotkania było zintegrowanie szerokiego grona Partnerów, poznanie oczekiwań w zakresie kierunków dalszych działań Partnerstwa, a także zaprezentowanie tematów związanych z nową perspektywą finansową 2014-20120 i aktualnymi wynikami badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. W pierwszej części spotkanie miało formę...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę