Przepis wykonawczy - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę