Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców” 5.02.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na konferencję  „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców" oraz na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia które odbędą się dnia 5.02.2018 r. w Białostockim Ośrodku Kultury - sala Kina Forum, ul. Legionowa 5,...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z nowelizacją "Wytycznych w zakresie kwalifikowlaności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące...

Analiza osób bezrobotnych 50+ w woj. podlaskim w 2016 roku

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Załączniki Analiza osób bezrobotnych 50+ w woj. podlaskim

Wyniki oceny merytorycznej konkursu nr konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej Lista projektów spełniających kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej skierowanych do etapu negocjacji   ...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w grudniu 2017 roku.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Zapisz się do newslettera WUP w Białymstoku

Stopa bezrobocia:
(stan na: XI 2017 r.)

6,5% w Polsce

8,5%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV  elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Baner KAS    

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę