Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Aktualności

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w lipcu 2017 roku.

Podlaski rynek pracy - czerwiec 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem miesięcznym na temat podlaskiego rynku pracy.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17

Informacja o projektach, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów...

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy o wynikach naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim".

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w czerwcu 2017 woj. podlaskie - 9,1% Polska - 7,1% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2015 - VIII 2016   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2006-2017 ...

Komunikat dotyczący umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich

Instytucja Zarządzająca informuje, że 21 czerwca 2017 r. został opublikowany przykładowy zakres Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP...

Ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” edycja 2017

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w Warszawie ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” edycja 2017.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Zamieszczamy informację o składzie Komisji Projektów Zintegrowanych oraz listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr PPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16.

Prezentacja ze spotkania dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 (Działanie 2.5 RPOWP)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizowanych działań finansowanych z Funduszy Europejskich

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak i w prasie. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które w najbliższym tygodniu (13-23 lipca 2017 r.) ukażą się w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: VII 2017 r.)

7,1% w Polsce

9,1%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV  elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  baner IAS    

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę