aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


„Podlaskie otwarte na młodych"

Aktualności

Sprawozdanie z seminarium przekazującego rezultaty projektu „Podlaskie otwarte na młodych”

Sprawozdanie z seminarium przekazującego rezultaty projektu „Podlaskie otwarte na młodych" , realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku...

Sprawozdanie z 2-dniowego spotkania realizowanego w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych”

W dniach 27-28 października br. w Hotelu WARSZAWA w Augustowie odbyło się dwudniowe spotkanie poświęcone wypracowaniu rekomendacji uwzględniających sposoby funkcjonowania partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu „Podlaskie otwarte na młodych" oraz zintegrowaniu partnerów wokół wypracowywanych kryteriów dot. konkursów ogłaszanych w ramach I...

Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych”, realizowanej 6 października 2016 r.

Trzecia, ostania już wizyta studyjna realizowana w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych” Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy POWER na lata 2014-2020 odbyła się 6...

Sprawozdanie ze spotkania w grupie tematycznej ds. osób młodych wykluczonych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych”

19 września 2016 r. w Transferowni Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego,  odbyło się spotkanie w III grupie tematycznej ds. osób młodych z terenów wiejskich w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych" Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4...

Sprawozdanie ze spotkania w grupie tematycznej ds. osób młodych wykluczonych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych”

15 września 2016 r. w Transferowni Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie w grupie tematycznej ds. osób młodych wykluczonych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych" Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,...

Sprawozdanie ze spotkania w grupie tematycznej ds. osób młodych w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych”

21 czerwca 2016 r. w Transferowni Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się pierwsze spotkanie w grupie tematycznej ds. osób młodych z terenów wiejskich w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych” .

Sprawozdanie ze spotkania w grupie tematycznej ds. osób młodych bezrobotnych w ramach projektu "Podlaskie otwarte na młodych"

W dniu 31 maja 2016 r. w Transferowni Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie w grupie tematycznej ds. osób młodych bezrobotnych w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych" Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja...

„Podlaskie otwarte na młodych"

Projekt „Podlaskie otwarte na młodych" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w partnerstwie z Politechniką Białostocką w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę