Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


projekty                           Logo_UE_1   

„Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Aktualności

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Wyniki naboru nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim".

Informacja o zakończeniu naboru nr PSFWP 1/2016 ogłoszonego w ramach Projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w związku z wyczerpaniem środków z dniem 12 stycznia 2017 r. zostaje zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych. Jest to ostatni dzień na dostarczenie dokumentów...

Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji umożliwiających wpis instytucjom świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze do Bazy Usług Rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – administratora Bazy Usług...

Komunikat dotyczący naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych ogłoszonego 12.12.2016 r.

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w Regulaminie naboru opracowanym na potrzeby naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych...

Konsultacje dot. naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na konsultacje dot. naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dot. Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Podsumowanie spotkania informacyjnego dot. Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim, które odbyło się 28 września 2016 r.

Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się i od 25 sierpnia 2016 r. funkcjonuje pod nazwą Baza Usług Rozwojowych. Została również zmieniona domena internetowa. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę