Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


projekty                           Logo_UE_1   

„Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Aktualności

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 16.02.2018 (Białystok) i 23.02.2018 (Łomża)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na...

Poradnik dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce „Baza wiedzy" opublikowała poradnik dla przedsiębiorców. Jest to przygotowane w przystępnej formie kompendium...

Nowy nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych

Kolejny nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych w ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w...

Proces blokowania Karty Usługi

1 stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony proces blokowania kart usług , które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR. W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry - blokada...

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy o wynikach naboru nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Poniżej przedstawiamy Listę kompletnych i...

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych   ...

Dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych. Wkrótce nowy nabór przedsiębiorców do projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Niebawem otwieramy kolejny nabór Formularzy zgłoszeniowych. D ofinansowanie (maksymalnie do 80% kosztów usługi rozwojowej) będą mogły uzyskać usługi rozwojowe (np. studia podyplomowe, szkolenia, doradztwo, egzaminy i...

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy o wynikach naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim".

Zakończenie naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy, że w ramach naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" zostało podpisanych 99 umów na łączną kwotę 1 670...

Mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego oraz ich pracownicy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na konsultacje dot. naboru PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych (np. szkolenia i doradztwo, studia...

Bezpłatne szkolenia z obsługi systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Celem szkoleń jest zaprezentowanie procesu włączania kwalifikacji do...

„Szkolenia dla przedsiębiorców oraz wsparcie dotacyjne firm z obszarów Natura 2000” 31 maja 2017r

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można uzyskać informacje m.in. na temat ogłoszonego w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” Naboru PSFWP...

Majówka z Pracodawcą – Targi Pracy Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku 24 maja 2017

24 maja 2017 roku na terenie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1 w godz. 10.00-14.00 odbędą się Targi Praca – Majówka z Pracodawcą, organizowane przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w...

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych Dofinansowanie mogą...

Spotkania informacyjne dotyczące Naboru PSFWP 1/2017 w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, w trakcie których m.in. zostaną omówione dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie.

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Wyniki naboru nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim".

Informacja o zakończeniu naboru nr PSFWP 1/2016 ogłoszonego w ramach Projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w związku z wyczerpaniem środków z dniem 12 stycznia 2017 r. zostaje zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych. Jest to ostatni dzień na dostarczenie dokumentów...

Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji umożliwiających wpis instytucjom świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze do Bazy Usług Rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – administratora Bazy Usług...

Komunikat dotyczący naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych ogłoszonego 12.12.2016 r.

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w Regulaminie naboru opracowanym na potrzeby naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych...

Konsultacje dot. naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na konsultacje dot. naboru PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dot. Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Podsumowanie spotkania informacyjnego dot. Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim, które odbyło się 28 września 2016 r.

Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się i od 25 sierpnia 2016 r. funkcjonuje pod nazwą Baza Usług Rozwojowych. Została również zmieniona domena internetowa. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę