Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Zorganizowanie szkolenia pt. „Kwalifikowalność wydatków w kontekście oceny projektów - warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian w Wytycznych oraz ustawodawstwie krajowym”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę