Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/18 dotyczący inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę