Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Zapraszamy na spotkanie - konkurs na projekty dotyczące wdrożenia Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej ukierunkowanego na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego (konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 w ramach Działania 2.5 RPOWP)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę