Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Zapraszamy na spotkanie dot. konkursu na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym (konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę