Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 na zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki runku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę