Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1 RPOWP (nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę