Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Zapraszamy na spotkanie dotyczące konkursu na zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz innych grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (Działanie 2.1 RPOWP)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę