Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Dotyczy konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 - Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Lista członków KOP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę