Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Nabór kandydatów do służby w Podlaskiej Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku kontynuuje tegoroczny nabór kandydatów do służby w Policji na terenie województwa podlaskiego. Nabór według otwartej procedury konkursowej przewiduje zatrudnienie 140 osób. Kryteria rekrutacji do służby, wymagane dokumenty oraz terminy znajdują się na stronie internetowej Komendy...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 31 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe ,...

Podlaski rynek pracy - lipiec 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem miesięcznym na temat podlaskiego rynku pracy.

Lista projektów zakwaliffikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Lista projektów zakwaliffikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szkolenia w formie wykładu/warsztatu pt. „Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy +akty wykonawcze”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1 dniowego szkolenia w formie wykładu/warsztatu pt. „Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy + akty wykonawcze". W szkoleniu udział wezmą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku....

Zaproszenie na warsztaty - Coaching przedsiębiorczości - 5.09.2017

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w nowych warsztatach pt. „Coaching przedsiębiorczości drogą do sukcesu. Kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu fińską metodę TOY-model. Entrepreneurship-based Learning" ...

Prawie 41 mln zł na wsparcie kształcenia ustawicznego w subregionie łomżyńskim w ramach RPOWP

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta w Łomży odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu wspierającego kształcenie ustawiczne w subregionie łomżyńskim w ramach Działania 3.2 RPOWP, którego liderem jest Miasto Łomża. Podczas konferencji, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński wraz z Dyrektor Wojewódzkiego...

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w lipcu 2017 woj. podlaskie - 9,1% Polska - 7,1% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2015 - VIII 2016   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2006-2017 ...

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Szanowni Państwo Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Potencjalnymi beneficjentami są: organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów); organizacje...

Wyświetlanie 11 - 20 z 297 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę