Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 16.02.2018 (Białystok) i 23.02.2018 (Łomża)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na spotkania informacyjne pt. „ Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie...

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców” - podsumowanie konferencji

W dniu 5 lutego 2018 r. w  Białostockim Ośrodku Kultury - sala Kina Forum odbyła się konferencja pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – instrumentem wsparcia pracodawców". Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Honorowy Patronat nad uroczystą Galą ogłoszenia wyników i wręczenia nagród  w...

Komunikat nr 7 do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie. Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. Załącznik nr 6a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr...

Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Dokument stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Prace nad nową wersją PO WER

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2017) 8857 zmieniającą decyzję C(2014)10129 zatwredzającą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków alokowanych na...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu w ramach PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER . Dokument stanowi interperetację Wytyczmych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Podlaski rynek pracy - grudzień 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem miesięcznym na temat podlaskiego rynku pracy.

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w grudniu 2017 woj. podlaskie - 8,5% Polska - 6,6% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2016 - VIII 2017   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach...

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia 2017r. zawarto  Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 kwietnia 2015r., w którym Instytucja Zarządzająca RPOWP powierzyła Instytucji...

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy - 26 stycznia 2018

W związku z przypadającym w styczniu 2018 r. Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego zapraszają 26 stycznia 2018 r. na Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy. Tegoroczne przedsięwzięcie ma na celu promowanie idei rozwoju...

Wyświetlanie 11 - 20 z 353 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę