Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18. Komunikat nr 5 z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 - Wsparcie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18. Komunikat z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 5a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa mieszana ...

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 10.04.2019 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 .  

Komunikat nr 10 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 - Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 10 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 oraz zaktualizowany Regulamin konkursu. Komunikat nr 10 z dnia 11.03.2019 r. Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 11.03.2019 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr PSFWP 1/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w związku z przeprowadzonymi spotkaniami informacyjnymi oraz licznymi pytaniami dotyczącymi elektronicznego przesyłania Formularza zgłoszeniowego uczestnika instytucjonalnego wraz z wymaganymi...

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w styczniu 2019 Polska - 6,1% woj. podlaskie - 8,1%   Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2017 - VIII 2018   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach...

Seminarium upowszechniające projekt ENTRETOY „Entrepreneurship Training Program in Education” w ramach programu ERASMUS+ - 13.03.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w seminarium upowszechniającym międzynarodowy projekt ENTRETOY „Entrepreneurship Training Program in Education" realizowany w ramach programu ERASMUS+, które odbędzie się 13 marca 2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Celem seminarium jest...

Nabór wniosków nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19 dotyczący Udostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok   w dniu 26 lutego 2019 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020. ...

Komunikat nr 5 dot. konkursu na zwiększane zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujacych pracy (konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 5 oraz zaktualizowany regulamin dotyczący konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Komunikat nr 5 z dnia 21.02.2019 r. Regulamin konkursu z dnia 21.02.2019 r.

Wyświetlanie 11 - 20 z 540 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę