Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Miejskie Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami - 28.11.2018

28 listopada 2018 już po raz kolejny Fundacja Aktywizacja Centrum Edukacji  i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku organizuje Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Astoria w Białymstoku, w godz. 10.00 – 13.00. Ideą przewodnią Targów Pracy jest...

Dotyczy konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 - Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Lista członków KOP

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy: Listę projektów , które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu o nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.5 RPOWP Listę członków powołanych do prac w Komisji Oceny Projektów  dla konkursu...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczmy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17. Lista podpisanych umów

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w październiku 2018 woj. podlaskie - 7,5% Polska - 5,7% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2017 - VIII 2018   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach...

Analiza roczna 2017

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Komunikat nr 1 dotyczący wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 1 dotyczący wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18 w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/18 dotyczący inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców

Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku- Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok     w dniu 16 listopada 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa , Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w październiku 2018 roku.

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/1

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Załącznikiem nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Komunikat z dnia 14.11.2018 r. Załącznik nr 5 Wzór umowy o...

Wyświetlanie 11 - 20 z 488 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę