Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 20.07.2018 r. Załącznik nr 4 – aktualizacja z dnia 20.07.2018 r.   ...

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 w ramach Działania 3.1 RPOWP oraz Listę członków KOP. Lista projektów , które  uzyskały wymaganą liczbę punktów,...

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 13.07.2018 (Białystok), 20.07.2018 (Suwałki)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na spotkania informacyjne pt. „ Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników sektora MŚP w...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 05.07.2018 r. Załącznik nr 6 Załącznik nr 8

Roczny Plan Działania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Rocznny Plan Dzałania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER .

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach Działania 2.5 RPOWP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach: Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Komunikat nr 2 dot. konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.4 RPOWP

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy komunikat nr 2 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Treść komunikatu ...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (I runda)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (I runda) Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Przypominamy o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP (II runda konkursowa)

Szanowni Państwo, przypominamy o spotkaniu informacyjnym dotyczącym II rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2018 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 (sala konferencyjna, II piętro, nr 214), godz. 10.00. ...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP

Szanowni Państwo, zamieszczamy Komunikat nr 4 dotyczący II rundy w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie .

Wyświetlanie 11 - 20 z 424 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę