Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim

10 sierpnia 2016 r. zostało zawarte Porozumienie na rzecz wdrażania Programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim.

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16

Zaproszenie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaprasza na: spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs o nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16 (I runda)

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16.

Ogłoszenie o konkursie nr: RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16 w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 w dniu 1 sierpnia 2016 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej...

Norwesko-polski projekt EURES wsparcia zatrudnienia w Polsce bezrobotnych Polaków przebywających w Norwegii

Krajowe Biuro Koordynacji EURES w Norwegii zwróciło się z propozycją przeprowadzenia wspólnie z polską siecią EURES działań dotyczących wsparcia bezrobotnych Polaków, przebywających obecnie w Norwegii, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Strona norweska organizuje na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. „Kariera w...

Pytanie dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16

Czy w ramach konkursu zostały określone standardy/zasady organizacji staży zawodowych i wypłacania stypendiów stażowych?

Pytanie dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16

Czy istnieje obowiązek wprowadzania do wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu i produktu odnoszących się np. do osób z niepełnosprawnościami, jeżeli w momencie składania wniosku nie jestem w stanie przewidzieć, czy osoby niepełnosprawne zostaną zrekrutowane do projektu?

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu.

Konferencja POWER DLA MŁODYCH

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na konferencję pt. "POWER DLA MŁODYCH"

Wyświetlanie 291 - 300 z 410 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę