Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Spotkania informacyjne dot. konkursu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna

Przypominamy, że nadal trwają spotkania informacyjne dot. konkursu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna. Konkurs, w ramach którego będzie można uzyskać środki na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna, został ogłoszony 29 marca 2016 r. przez...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/16

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację o składzie KOP oraz listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/16 w ramach Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, tj....

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1-dniowego szkolenia w formie wykładu pt. „Zamówienia publiczne”.

Europejskie Dni Pracodawcy – 4-15.04.2016

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydarzenie jest realizowane również na terenie...

Wezwanie PUP do złożenia wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym - nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 z dniem 1 kwietnia 2016 roku wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu „Vademecum rynków zagranicznych – Litwa” – 6 kwietnia 2016

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Politechniką Białostocką organizuje 6 kwietnia 2016 r. spotkanie informacyjne pt. „Vademecum rynków zagranicznych – Litwa”.

Targi Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej – 5 kwietnia 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych Targach Praktyk i Staży, organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Białostockiej 5 kwietnia 2016 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Komunikat dotyczący konkursu o nr. RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/16

Komunikat dotyczący konkursu o nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPOWP na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/16 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPO WP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020.

Wyświetlanie 401 - 410 z 491 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę