Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowe Urzędy Pracy w województwie podlaskim zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w dniach 17-21 października 2016 roku.

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16

Zamieszczamy listę projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania dwudniowego szkolenia w formie warsztatu pt. „Racjonalna Terapia Zachowań w pracy doradcy klienta/doradcy zawodowego”.

Nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 w dniu 10 października 2016 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020.

Targi Praca i Kariera w Suwałkach

21 października 2016 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach odbędą się Targi Praca Kariera, adresowane do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia, zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży szkół średnich i uczelni wyższych stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dot. Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Podsumowanie spotkania informacyjnego dot. Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim, które odbyło się 28 września 2016 r.

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Komunikat dotyczący zmian w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16 z dnia 22.09.2016 r.

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16.

Wyświetlanie 401 - 410 z 540 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę