Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Zaproszenie do udziału w Lokalnych Targach Pracy 25 września 2015

Serdecznie zapraszamy pracodawców i osoby bezrobotne do udziału w Lokalnych Targach Pracy, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

Warsztaty dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy – wrzesień 2015

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych: Białystok 11.09.2015, godz. 9.00 – Zredukuj stres 15-16.09.2015, godz. 10.00 – Bądź skuteczny w poszukiwaniu pracy   17.09.2015, godz. 10.00 – Internet narzędziem...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 w ramach Działania 2.1 RPOWP 2014-2020

UWAGA! Ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych lista na spotkanie w dniu 20 sierpnia 2015 r. zostaje zamknięta. Kolejny termin spotkania odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ulicy Pogodnej 22 w Białymstoku, Sala Konferencyjna, II piętro. ...

Dot. naboru kandydatów na ekspertów w ramach PO WER 2014-2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów  Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o wpis do Wykazu Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta weryfikacji spełniania warunków przez kandydata ...

Dot. powoływania kandydatów na ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020

Ogłoszenie Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów Wniosek o wpis do Wykazu - Załącznik  nr 2 do Regulaminu Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej - Załącznik nr 3 do Regulaminu Zasady wynagradzania ekspertów - Załącznik nr 2 do uchwały nr 53/539/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego ...

Warsztaty dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy – sierpień 2015

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych.

Zaproszenie do udziału w Lokalnych Targach Pracy 25 września 2015

Serdecznie zapraszamy pracodawców i osoby bezrobotne do udziału w Lokalnych Targach Pracy, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 Ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, dotyczący zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad...

Wyświetlanie 401 - 410 z 443 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę