Seminaria, szkolenia, spotkania - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Seminaria, szkolenia, spotkania

Szkolenie - Możliwości zastosowania narzędzi job-coachingu w poradnictwie zawodowym - 20.03.2018

W ramach działalności metodyczno-szkoleniowej doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zorganizowali i przeprowadzili w dniu 20 marca 2018 r. szkolenie pt. „Możliwości zastosowania narzędzi job-coachingu w poradnictwie zawodowym" skierowane do doradców...

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy - 26.01.2018

W związku z przypadającym w styczniu Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia , Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku w dniu 26 stycznia 2018 r. koordynowało już kolejny raz inicjatywę Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy. Tegoroczne przedsięwzięcie miało na celu...

Szkolenie - Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

W ramach działalności metodyczno-szkoleniowej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zorganizowało i przeprowadziło 5 grudnia 2017 r. szkolenie pt. „Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych" skierowane do...

Szkolenia dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców

W ramach działalności metodyczno-szkoleniowej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zorganizowało 20-22 oraz 27-29 listopada 2017 r. dwie edycje szkolenia na temat nowych zasad zatrudniania cudzoziemców, ...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017

Po raz kolejny Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku włączył się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ideą tego ponadnarodowego przedsięwzięcia jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie kreatywnych pomysłów, a także promowanie przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej, szczególnie wśród ludzi młodych....

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

Już po raz dziewiąty, w dniach 16-20 października 2017 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w realizacji przedsięwzięcia pn. Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tegoroczne hasło OTK „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje"...

Szkolenia zawodoznawcze dla kadry powiatowych urzędów pracy

6 oraz 20 września 2017 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku zorganizowało dwa "Szkolenia zawodoznawcze" adresowane do doradców klienta z powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. Przedstawiono podstawowe pojęcia stosowane w zawodoznawstwie oraz kryteria klasyfikowania...

Szkolenia dla doradców zawodowych - Narzędzie do Badania Kompetencji

W ramach działalności metodyczno-szkoleniowej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadzili w dniach 27 – 29 czerwca 2017 r. oraz 4 – 6 lipca 2017 r. dwie edycje szkolenia „Narzędzie...

Spotkania rekrutacyjne - Praca w Policji

30 maja 2017 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Kadr i Szkoleń Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji . Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji zapoznały się z  zasadami doboru...

Szkolenia dla doradców klienta pt. "Trening antystresowy" - 23.02-8.03.2017

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku w ramach działalności metodyczno-szkoleniowej przeprowadzili cykl szkoleń pt.: „Trening antystresowy" skierowanych do pracowników podlaskich powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta. Szkolenia zorganizowano w Białymstoku (w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę