Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy".

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP na lata 2014-2020.

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Informujemy, że wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia "Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwracam się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania jednodniowego szkolenia w formie wykładu/warsztatu pt. „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”.

Opiniowanie kierunków kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła w sytuacji zmiany nazwy zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Uprzejmie informujemy Dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, iż w sytuacji zmiany nazwy zawodu, w którym kształci szkoła, w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wymagane jest złożenie do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku wniosku o zaopiniowanie kierunku kształcenia.

II Targi Praca i Kariera w Suwałkach – 4 kwietnia 2017

4 kwietnia 2017 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 odbędą się II Targi Praca i Kariera, adresowane do osób poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych pozyskaniem kandydatów do pracy.

Opiniowanie kierunków kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła w sytuacji zmiany nazwy zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Uprzejmie informujemy Dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, iż w sytuacji zmiany nazwy zawodu, w którym kształci szkoła, w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wymagane jest złożenie do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku wniosku o zaopiniowanie kierunku kształcenia.

Zaproszenie do udziału w Targach Edukacyjno-Zawodowych 31 marca 2017

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy organizuje 31 marca 2017 r. Targi Edukacyjno-Zawodowe pod hasłem „Dni Edukacji i Pracy",

W dniu 29 marca ogłoszono konkurs w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, dotyczący przedłużenia wieku aktywności zawodowej RPOWP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – IP RPOWP 2014-2020 w dniu 29 marca 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: III 2017 r.)

8,2% w Polsce

10,2%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV Bezzwrotna pomoc przedsiębiorcom FGŚP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Loteria paragonowa
  baner IAS

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę