Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

II Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 (zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę