Przepis wykonawczy - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę