Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/20 - udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę