Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Informacja dotycząca konkursu o nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 ogłoszonego 18.09.2020 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPOWP na lata 2014-2020.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę