Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Aktualizacja Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20-Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę