Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Częściowa lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, dotyczącą konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 - Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę