Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Lista podpisanych umóww ramach konkursu nr RPPD.02.02.0-IP.01-20-001/20, dotyczącego udostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę