Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Powrót

Informacja dotycząca terminu uzupełnienia/skorygowania wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę