Wiadomości

Szanowni Państwo, w związku z podpisaniem przez WUP w Białymstoku (IP PO WER) aneksów do umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/20, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych aneksów. Podpisane aneksy dotyczą wydłużenia okresu realizacji tychże...

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 r. upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) (saldo końcowe zostało wypłacone przez Komisję Europejską 20 listopada 2017 r.). Należy mieć jednak...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 14 do regulaminu. Komunikat nr 4 - z dnia 23.12.2020 r. (doc. 80 KB) Regulamin konkursu - z dnia 23.12.2020 r. (doc. 164 KB) Załącznik nr 14 ...

Zgodnie ze stanowiskiem IZ POWER, koszty rekrutacji dotyczące realizacji działań związane z identyfikacją predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej  osób kwalifikowanych do projektu (np. testy predyspozycji itp.) są wydatkiem, który można zakwalifikować w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast działania związane...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości