Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło nową inicjatywę - Głos Beneficjenta . Masz pomysł, jak usprawnić działanie funduszy europejskich w Twojej okolicy, mieście i w naszym kraju? Wiesz co można zrobić, żeby inwestowanie środków europejskich było prostsze, a realizacja projektów efektywniejsza? Chcesz...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę członków Komisji Oceny Projektów oraz Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20 - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia. Lista projektów,...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Komunikat nr 6 - z dnia 05.07.2021 r. (doc. 81 KB) Regulamin konkursu - z dnia 05.07.2021 r. (doc. 145 KB)   ...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości