Wiadomości

Fundusze Europejskie, z których Województwo Podlaskie skorzystało i korzysta, znacząco wpłynęły na rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu. Pozytywne zmiany zauważalne są w wielu obszarach i aspektach życia nas wszystkich. Zapraszamy do obejrzenia krótkich materiałów filmowych, pokazujących mnogość, wszechstronność i...

Zapraszamy do udziału w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Konkurs polega na tym, by przesłać swoje autorskie motto, hasło, myśl przewodnią dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zarówno osoby...

Szanowni Państwo, informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi obecnie konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, które potrwają do  29 grudnia 2021 r. W dniu 25 listopada odbyła się konferencja otwierająca konsultacje, podczas której zostały...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Zamówienia oraz nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości