Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji dotyczącą konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/19. Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/19 oraz zaktualizowany Regulamin konkursu. Komunikat nr 2 z dnia 26.08.2019 r. Regulamin Konkursu z dnia 26.08.2019 r.

Szanowni Państwo Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych" edycja 2019. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia.  W konkursie zostaną...

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości