Wiadomości

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20.         Załączniki Lista projektów skierowanych do negocjacji1.xlsx (xlsx, 58 KB)

Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej...

Szanowni Państwo, w związku z podpisaniem przez WUP w Białymstoku (IP PO WER) aneksów do umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/20, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych aneksów. Podpisane aneksy dotyczą wydłużenia okresu realizacji tychże...

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 r. upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) (saldo końcowe zostało wypłacone przez Komisję Europejską 20 listopada 2017 r.). Należy mieć jednak...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości