MASZ MNIEJ NIŻ 30 LAT? NIE PRACUJESZ, NIE UCZYSZ I NIE SZKOLISZ SIĘ?
PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!


Biorąc udział w projektach możesz zdobyć nowe umiejętności, nowy zawód lub założyć własną firmę !

Kto może skorzystać ?
- osoby w wieku 15 -29 lat
- bez pracy (zarejestrowane jak i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy)
- zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
- których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
- w szczególności  osoby, które nie uczą się i nie szkolą
- również osoby niepełnosprawne
 
Uczestnicząc w projekcie możesz:
- uzyskać pomoc w określeniu ścieżki kariery zawodowej
- skorzystać z poradnictwa zawodowego
- uzyskać bezpośrednią pomoc w poszukiwaniu pracy
- odbyć wysokiej jakości szkolenia
- odbyć staże i praktyki u pracodawców
- zrealizować swój pomysł na działalność gospodarczą (otrzymać środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej)
- otrzymać  środki na podjęcie pracy w innej miejscowości (finansowanie dojazdu oraz środki na zasiedlenie)
- Twój pracodawca może otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia Ciebie (tzw. subsydiowanie zatrudnienia)
- jeśli jesteś osobą niepełnosprawną możesz otrzymać pomoc w postaci asystenta osoby niepełnosprawnej
 
Projekty w których możesz wziąć udział:

Projekty skierowane do osób z obszaru powiatu: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego oraz monieckiego.

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Na co Dla kogo Dane kontaktowe biura projektu/ gdzie można uzyskać informacje o projekcie i rekrutacji
1. Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego 01.01.2019 r. -31.12.2019 r. Wsparcie dla osób pozostających bez pracy: Indywidualny Plan Działania, indywidualne poradnictwo zawodowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia i/lub staże 50 osób z jednej z kategorii: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET Stowarzyszenie "Nasza Suwalszczyzna"
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
tel. 87 565 53 64
 
http://lgd.suwalszczyzna.com.pl/projekty-realizowane/aktywizacja-zawodowa-osob-mlodych-z-subregionu-suwalskiego/
 
2. Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość! 01.01.2019 r. -30.06.2020 r. 1. Wsparcie osób pracujących (32os.)
-IPD
-poradnictwo zaw.
-szkolenia
-staże
2.Wsparcie osób pozostających bez pracy (48os)
-IPD
-poradnictwo zaw.
-szkolenia.
80 osób z następujących grup:
-os. bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET ,
-os. bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
-tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.
Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES" S.A. w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel. 87 566-20-55
e-mail: ces@ares.suwalki.pl
 
http://ares.suwalki.pl/projekty-unijne/nowe-kwalifikacje-lepsza-przyszlosc/
 

Projekty skierowane do osób z obszaru powiatu: m. Białystok, białostockiego oraz sokólskiego.

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Na co Dla kogo Dane kontaktowe biura projektu/ gdzie można uzyskać informacje o projekcie i rekrutacji
1. Mam zawodowy POWER - edycja II 01.02.2019 r. – 31.01.2020 r. 1. Indywidualny Plan Działania
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe
3. Staże zawodowe
4. Szkolenia
50 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w tym 35 osób biernych zawodowo i 15 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Optima HRS
ul. Piękna 5 lok. 12P
15-282 Białystok
kom. 506 783 916
biuro@optimahrs.pl
 
http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/mam-zawodowy-power-edycja-ii
 
2. Nowy zawód, nowy POWER - edycja II 01.05.2019 r. – 30.04.2020 r. IPD, Indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe 50 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Optima HRS
ul. Piękna 5 lok. 12P
15-282 Białystok
kom. 506 783 916
biuro@optimahrs.pl
 
http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/nowy-zawod-nowy-power-edycja-ii
 
3. Młodzi i Dynamiczni w Podlaskim 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r. IPD, indywidualne poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET,
nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy).
Open Education Group Sp. z o.o.,
 ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69,
e-mail: projekt@staz-twojaszansa.pl
 
 
https://openeducation.pl/aktualne-projekty/#
 
4. Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r. 1. Wsparcie osób pracujących (34os)
-IPD (2h/os)
-poradnictwo zaw. (4h/os)
-pośrednictwo pracy (śr.3h/os)
-szkolenia
 
2.Wsparcie osób pozostających bez pracy (56os)
-IPD (2h/os)
-poradnictwo zaw.(4h/os)
-pośrednictwo pracy (śr.3h/os)
-szkolenia (46os)
-staże zaw. (3m-ce/46os). Każda osoba skorzysta z aktywnej formy
wsparcia przewidzianej w projekcie, zgodnie z opracowanym /lub zaktualizowanym IPD.
- 34 os. pracujące (tzw. ubodzy pracujący, os. zatrudnione  na umowy krótkoterminowe oraz w ramach um. cywilno-praw.),  których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/lub brak
kwalifikacji zawodowych oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy bądź poprawę aktualnej sytuacji na rynku pracy.
-56 os. biernych zaw. lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z grupy NEET
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Punkty Rekrutacyjne znajdujące się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ:
1. Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49,
2. Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85,
3. Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43,
4 Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-25-17 (powiat wysokomazowiecki).
 
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1081-rozwoj-z-powerem-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-mlodych-do-30-roku-zycia.html
 
5. Lepszy Start - Lepsze Jutro 01.03.2019 r. -29.02.2020 r. Wsparcie osób pozostających bez pracy: Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, szkolenia i/lub staże. Grupę docelową stanowi 30 os. (16K i 14M) bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP) lub bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, jak również osoby z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci. Consolator Adam Piotr Chociej,
 ul. Łąkowa 9 lok. 38
 15-017 Białystok,
kom. 601 861 080
 
http://consolator.com.pl/?page_id=416
 
6. Nowa droga II 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r. 1. Wsparcie osób pracujących
-IPD
-poradnictwo zawodowe
-szkolenia
- staże
 
2.Wsparcie osób pozostających bez pracy
-IPD
-poradnictwo zaw.
-szkolenia
-staże.
Projekt skierowany jest do 80 os. z następujących grup:
- osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET,
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący (osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych).
Fundacja Science Point
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080 Białystok
tel. 607 645 779
mail: office@sciencepoint.pl
 
http://sciencepoint.pl/nowa-droga-ii/nowa-droga-iio-projekcie-2/
 
7. Młody i aktywny - III edycja 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r. Identyfikacja potrzeb uczestników (IPD), poradnictwo zawodowe, szkolenia. Projekt skierowany jest  do osób którzy:
-nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy).
T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o.,
ul. Malmeda 1,
15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100, bialystok@computerplus.com.pl
 
 
https://www.computerplus.com.pl/home/mlody-i-aktywny-iii
 

Projekty skierowane do osób z obszaru powiatu: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego.

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Na co Dla kogo Dane kontaktowe biura projektu/ gdzie można uzyskać informacje o projekcie i rekrutacji
1. Mój cel! 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Identyfikacja potrzeb uczestników (IPD), poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże 36 osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami, - osoby bierne zawodowo  i osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kat. NEET przyjętą w PO WER. Placówka Kształcenia Ustawicznego "LOGOS" Centrum Edukacyjne
ul. Ks. kard. Wyszyńskiego 6/44
18-400 Łomża
kom. 574 249 596
biuro@kwalifikacjedlaciebie.pl
 
http://kwalifikacjedlaciebie.pl/index.php/projekty-ue/moj-cel
 

Projekty skierowane do osób z obszaru powiatu: bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, oraz siemiatyckiego.

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Na co Dla kogo Dane kontaktowe biura projektu/ gdzie można uzyskać informacje o projekcie i rekrutacji
1. Oda do młodości IV 01.06.2019 r. – 31.08.2020 r. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia , staże, subsydiowane zatrudnienie w instytucjach publicznych Grupa docelowa to 55 os. biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w urzędach
pracy) i nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (młodzież NEET). Działaniami projektu zostanie objętych min. 70% osób biernych zawodowych. Co najmniej 20% uczestników będzie pochodziło z
miast średnich.
Biuro Doradczo-Szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski,
ul. Rynek Piłsudskiego 57
18-200 Wysokie Mazowieckie
kom. 502729541,
 
www.aplikon.com
 
2. Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r. 1. Wsparcie osób pracujących (28os.)
-IPD (2h/os)
-poradnictwo zawodowe (4h/os)
-pośrednictwo pracy (śr.3h/os)
-szkolenia
 
2.Wsparcie osób pozostających bez pracy (52os)
-IPD (2h/os)
-poradnictwo zaw.(4h/os)
-pośrednictwo pracy (śr.3h/os)
-szkolenia(46os)
-staże(46os). Każdy uczestnik skorzysta z aktywnej formy wsparcia przewidzianej w projekcie, zgodnie z opracowanym /lub zaktualizowanym IPD.
-28os. pracujących (tzw. ubodzy pracujący, os. zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujący w ramach umów cywilno-praw.), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/brak kwalifikacji zawodowych oraz brak doświadczenia zaw. i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy bądź poprawę aktualnej sytuacji na rynku pracy.
- 52 os. bierne zawodowo lub bezrobotni. niezarejestrowani w PUP z grupy NEET
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Punkty Rekrutacyjne znajdujące się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ:
1. Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49,
2. Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85,
3. Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43,
4 Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-25-17 (powiat wysokomazowiecki).
 
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1081-rozwoj-z-powerem-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-mlodych-do-30-roku-zycia.html
 
3. Nowe Kompetencje - pomysł na lepsze jutro 01.03.2019 r. – 29.02.2020 r. Wsparcie osób pozostających bez pracy: Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia i/lub Staże. Osoby bezrobotne (niezarejestrowane w PUP) lub bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, jak również osoby z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci. Nawigator Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 9 lok. 38
15-017 Białystok
Kom. 601 861 080
 
http://nawigator-szkolenia.pl/?page_id=105
 

 
Dodatkowo możesz skorzystać z Wyszukiwarki Dotacji, w której znajdziesz aktualnie realizowane projekty.