Komunikat nr 1 dotyczący naboru w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy PO WER