Lista podpisanych umów w ramach projektów pozakonkursowych PUP wybranych do dofinansowania na 2019 r.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18. Lista podpisanych...

Projekty umożliwiające wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dofinansowanych z EFS

We wrześniu 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów, tj. - „Międzynarodowa współpraca się opłaca" (projekt Fundacji Fundusz Współpracy), - „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę...

Projekty pozakonkursowe wybrane do dofinansowania na 2019 rok - cz. II (dot. naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Informację o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 (cz. II). Informacja o projektach pozakonursowych wybranych do...

Spotkanie dotyczące sytuacji osób należących do grupy NEET - 14 grudnia 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie dotyczące sytuacji  osób należących do grupy NEET, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione wyniki badania „Model wsparcia osób z grupy NEET w woj....

Projekty pozakonkursowe wybrane do dofinansowania na 2019 rok (cz. I) - nabór nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Informację o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 (cz. I). Informacja o projektach pozakonursowych wybranych do...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/1

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Załącznikiem nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów.   Załączniki: Lista projektów...

Nabór wniosków pozakonkursowych PUP w ramach PO WER na 2019 rok

Wojewódzki Urz ą d Pracy w Białymstoku - Instytucja Po ś rednicz ą ca PO WER 2014-2020 z dniem 05 listopada 2018 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 w ramach Osi...

Roczny Plan Działania PO WER na rok 2019

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Roczny Plan Działania PO WER na rok 2019. Plan działania PO WER

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nrPOWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjajcji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18. Lista projektów skierowanych do negocjacji   ...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat z dnia 01.08.2018 r. Regulamin konkursu ...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista podpisanych umów o dofinansowanie ...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 05.07.2018 r. Załącznik nr 6 Załącznik nr 8...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP woj. podlaskiego na rok 2018 w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18. Lista   ...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat Regulamin konkursu   ...

Zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (11 - 13 maja 2018 roku)

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) Akcja stwarza możliwość zapoznania się z ofertą projektów i przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszy Europejskich. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 25.04.2018 r. (obowiązujący od dnia 26.04.2018 r.) Regulamin...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 25.04.2018 r. Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie...

Informacja dotycząca konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 oraz Lista członków Komisji Oceny Projektów.   Załączniki: Lista projektów...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 - zapraszamy chętnych do pokazania swoich projektów lub prowadzonych działalności gospodarczych

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 (dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w okresie 05-09.04.2018r.)...

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, w dniu 30 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 (dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w okresie 22-26.03.2018r.)...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany przez IZ PO WER wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER 2014-2020, która będzie obowiązywała dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów...

Wyświetlanie 1 - 25 z 112 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25