Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nrPOWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjajcji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18. Lista projektów skierowanych do negocjacji   ...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat z dnia 01.08.2018 r. Regulamin konkursu ...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista podpisanych umów o dofinansowanie ...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 05.07.2018 r. Załącznik nr 6 Załącznik nr 8...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP woj. podlaskiego na rok 2018 w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18. Lista   ...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat Regulamin konkursu   ...

Zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (11 - 13 maja 2018 roku)

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) Akcja stwarza możliwość zapoznania się z ofertą projektów i przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszy Europejskich. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 25.04.2018 r. (obowiązujący od dnia 26.04.2018 r.) Regulamin...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 25.04.2018 r. Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie...

Informacja dotycząca konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 oraz Lista członków Komisji Oceny Projektów.   Załączniki: Lista projektów...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 - zapraszamy chętnych do pokazania swoich projektów lub prowadzonych działalności gospodarczych

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 (dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w okresie 05-09.04.2018r.)...

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, w dniu 30 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 (dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w okresie 22-26.03.2018r.)...

Informacja dotycząca naboru wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany przez IZ PO WER wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER 2014-2020, która będzie obowiązywała dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów...

Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

Szanowni Państwo. poniżej zamieszczamy link do filmu pt.: "Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków". https://www.youtube.com/watch?v=KZpk3FCkLuc&list=PLSoHIHWmvfwokyDu-5X14tsOfpt-8TCqV ...

Nabór wniosków pozakonkursowych PUP w ramach PO WER na 2018 rok

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 08 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ...

Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Dokument stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie...

Prace nad nową wersją PO WER

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2017) 8857 zmieniającą decyzję C(2014)10129 zatwredzającą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja,...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu w ramach PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER . Dokument stanowi interperetację Wytyczmych w zakresie kwalifikowalności wydatków w...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z nowelizacją "Wytycznych w zakresie kwalifikowlaności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Wyniki oceny merytorycznej konkursu nr konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej Lista projektów spełniających kryteria weryfikowane...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17. Lista podpisanych umów ...

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach PO WER na 2018 rok oraz Roczny Plan Działania PO WER na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym ramach PO WER na 2018 rok oraz Roczny Plan Działania PO WER na 2018 rok. Harmonogram naboru PO WER 2018/ Roczny Plan Działań PO...

Wyświetlanie 1 - 25 z 103 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25