Wiadomości

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak również prasie. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które w najbliższym tygodniu (13-23 lipca...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualizację Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok (wersja z 22 czerwca 2017 r.). Załączniki ...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17.   Załączniki Wyniki oceny formalnej - lista projektów odrzuconych w ramach...

Szanowni Państwo, zgodnie z punktem 2 Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 Wytyczne stosowane są od dnia ogłoszenia komunikatu, tj. od 18 maja 2017 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości