Wiadomości

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy wyniki oceny formalnej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny formalnej  

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu oraz załącznikiem Nr 9. Załączniki: Komunikat z dnia 22.09.2017 r. Regulamin konkursu – aktualizacja z dnia 22.09.2017 r. Załącznik nr 9 – Instrukcja wypełniania...

Zaproszenie   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku...

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat z dnia 19.09.2017 r. Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 19.09.2017 r . ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości