Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 oraz Lista członków Komisji Oceny Projektów.   Załączniki: Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista członków Komisji Oceny Projektów   ...

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom z całej Polski. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie 11 - 13 maja 2018 roku. Na...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku...

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 (dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w okresie 05-09.04.2018r.)   Załącznik   ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości