Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18. Komunikat z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 5a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa mieszana ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18. Lista podpisanych umów

We wrześniu 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów, tj. - „Międzynarodowa współpraca się opłaca" (projekt Fundacji Fundusz Współpracy), - „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" (projekt Profesji CAZ s. z o.o.). Projekty umożliwiają beneficjentom Programu Operacyjnego...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Informację o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 (cz. II). Informacja o projektach pozakonursowych wybranych do dofinansowania cz. II

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości