Wiadomości

Szanowni Państwo. poniżej zamieszczamy link do filmu pt.: "Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków". https://www.youtube.com/watch?v=KZpk3FCkLuc&list=PLSoHIHWmvfwokyDu-5X14tsOfpt-8TCqV

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 08 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE...

Szanowni Państwo, zamieszczamy Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Dokument stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2017) 8857 zmieniającą decyzję C(2014)10129 zatwredzającą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków alokowanych na...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości