Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Informację o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 (cz. II). Informacja o projektach pozakonursowych wybranych do dofinansowania cz. II

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie dotyczące sytuacji  osób należących do grupy NEET, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione wyniki badania „Model wsparcia osób z grupy NEET w woj. podlaskim". Spotkanie poprowadzi dr Ewa Rollnik – Sadowska Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Informację o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 (cz. I). Informacja o projektach pozakonursowych wybranych do dofinansowania  

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Załącznikiem nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Komunikat z dnia 14.11.2018 r. Załącznik nr 5 Wzór umowy o...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości