Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w sierpniu 2017 woj. podlaskie - 9,1% Polska - 7,0% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2015 - VIII 2016   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2006-2017...

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych   Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Zaproszenie   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat z dnia 19.09.2017 r. Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 19.09.2017 r. ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 oraz listę członków Komisji Oceny Projektów. Załączniki: Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista członków KOP ...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1 -dniowego szkolenia w formie wykładu/warsztatu pt. „Etyka, strategia antykorupcyjna oraz zasady równego traktowania w życiu urzędnika”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1 -dniowego szkolenia w formie wykładu/warsztatu pt. „Etyka, strategia antykorupcyjna oraz zasady równego traktowania w życiu urzędnika" . W szkoleniu udział weźmie ok. 8 pracowników Wojewódzkiego Urzędu...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w sierpniu 2017 roku.

Dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych. Wkrótce nowy nabór przedsiębiorców do projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Niebawem otwieramy kolejny nabór Formularzy zgłoszeniowych. D ofinansowanie (maksymalnie do 80% kosztów usługi rozwojowej) będą mogły uzyskać usługi rozwojowe (np. studia podyplomowe, szkolenia, doradztwo, egzaminy i inne) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Nabór dotyczyć będzie...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 5 dotyczący konkursy nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 5 z dnia 06.09.2017 r. Regulamin Konkursu – aktualizacja z dnia 06.09.2017 r. ...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Załączniki: Komunikat nr 1 z dnia 06.09.2017 r. Regulamin Konkursu – aktualizacja z dnia 06.09.2017 r.   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 297 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę