Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Wezwanie do złożenia wnioksów pozakonkursowych PUP na 2018 rok w ramach RPOWP

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   z dniem 16 lutego 2018 roku   wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów   nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18   W...

„Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 - warsztaty komputerowe”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 2 -dniowego szkolenia w formie warsztatu pt. „Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe". W szkoleniu udział wezmą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Łączna liczba...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w styczniu 2018 roku.

Nabór wniosków pozakonkursowych PUP w ramach PO WER na 2018 rok

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 08 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17. Lista podpisanych umów

Rekrutacja do Niemiec

Sieć EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 21 lutego br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu organizuje spotkanie rekrutacyjne z niemiecką agencją pracy tymczasowej Piening GmbH Montage.   Poszukiwani są kandydaci na stanowiska: elektryków, elektroinstalatorów, elektromonterów, ...

I aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach RPOWP na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczmy I aktualizację Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPOWP 2014-2020). Aktualizacja została dokonana w dniu 6 lutego 2018 roku. Harmonogram RPOWP 2018...

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 16.02.2018 (Białystok) i 23.02.2018 (Łomża)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na spotkania informacyjne pt. „ Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie...

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców” - podsumowanie konferencji

W dniu 5 lutego 2018 r. w  Białostockim Ośrodku Kultury - sala Kina Forum odbyła się konferencja pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – instrumentem wsparcia pracodawców". Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Honorowy Patronat nad uroczystą Galą ogłoszenia wyników i wręczenia nagród  w...

Komunikat nr 7 do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie. Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. Załącznik nr 6a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr...

Wyświetlanie 1 - 10 z 351 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę