Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w czerwcu 2017 woj. podlaskie - 9,1% Polska - 7,1% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2015 - VIII 2016   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2006-2017 ...

Komunikat dotyczący umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich

Instytucja Zarządzająca informuje, że 21 czerwca 2017 r. został opublikowany przykładowy zakres Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP...

Ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” edycja 2017

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w Warszawie ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” edycja 2017.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Zamieszczamy informację o składzie Komisji Projektów Zintegrowanych oraz listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr PPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16.

Prezentacja ze spotkania dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 (Działanie 2.5 RPOWP)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizowanych działań finansowanych z Funduszy Europejskich

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak i w prasie. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które w najbliższym tygodniu (13-23 lipca 2017 r.) ukażą się w...

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Zamieszczamy listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17.

Zakończenie naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy, że w ramach naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" zostało podpisanych 99 umów na łączną kwotę 1 670 350,00 zł.  Tym samym alokacja dostępna w ramach naboru została wyczerpana. Informacja o...

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok

Zamieszczamy aktualizację Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok (wersja z 22 czerwca 2017 r.).

Wyświetlanie 1 - 10 z 278 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę