Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Aktualizacja dokumentacji dot. konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną dokumentację dotyczącą konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18, tj.: - ogłoszenie o konkursie - regulamin konkursu - komunikat nr 2 Powyższa dokumentacja uległa aktualizacji z dniem 14.12.2018 roku. ...

Aktualizacja dokumentacji dot. konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną domukentację dotyczącą konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18, tj.: - ogłoszenie o konkursie - regulamin konkursu - komunikat nr 2 Powyższa dokumentacja uległa aktualizacji z dniem 14.12.2018 roku. ...

Wyniki II rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.00-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki II rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.00-20-001/18. Lista projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowani LIsta członków Komisji Oceny Projektów   ...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w listopadzie 2018 roku.

Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim - raport z badania

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, firmy Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Openfield Sp. z o.o. z Opola przeprowadziły badanie nt. długotrwałego bezrobocia w województwie podlaskim. Badanie było realizowane w okresie od czerwca do września 2018 roku. Głównym celem badania była diagnoza...

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2019

Rada Rynku Pracy 3 października 2018 roku pozytywnie zaopiniowała podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019, wzór podziału środków KFS na finansowanie w województwach działań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowanych przez powiatowe...

Projekty pozakonkursowe wybrane do dofinansowania na 2019 rok - cz. II (dot. naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Informację o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 (cz. II). Informacja o projektach pozakonursowych wybranych do dofinansowania cz. II

Spotkanie dotyczące sytuacji osób należących do grupy NEET - 14 grudnia 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie dotyczące sytuacji  osób należących do grupy NEET, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione wyniki badania „Model wsparcia osób z grupy NEET w woj. podlaskim". Spotkanie poprowadzi dr Ewa Rollnik – Sadowska Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii...

Zapraszamy na spotkanie dot. konkursu na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym (konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej...

Wyświetlanie 1 - 10 z 491 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę