Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Ogłoszenie o naborze wniosków nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 28 marca 2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie...

Zaproszenie do udziału w Targach Edukacyjno-Zawodowych 31 marca 2017

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy organizuje 31 marca 2017 r. Targi Edukacyjno-Zawodowe pod hasłem „Dni Edukacji i Pracy", które odbędą się w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku, przy ul. Bema 105 w godz. 10.00-13.00. Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do młodzieży, osób...

Coaching przedsiębiorczości – nowe warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 4 kwietnia 2017

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane tematyką działalności gospodarczej na warsztaty pt. „Coaching przedsiębiorczości drogą do sukcesu".

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w lutym 2017 woj. podlaskie - 10,5% Polska - 8,5% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2015 - VIII 2016   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2006-2017 ...

Pokaż swój projekt podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017!

Rusza IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania jednodniowego szkolenia w formie warsztatu pt. „Weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych”.

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.1 RPOWP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca dla RPOWP na lata 2014-2020, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17 w ramach Działania 2.1 RPOWP.

VII Forum Rynku Pracy – 29 marca 2017

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy do udziału w VII Forum Rynku Pracy, organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny projektów zitegrowanych w ramach Działania 3.2

Zamieszczamy listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny projektów zintegrowanych w ramach Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Podlaski rynek pracy – styczeń 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem miesięcznym na temat podlaskiego rynku pracy.

Wyświetlanie 1 - 10 z 219 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę