Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim

Wydawca treści

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 18.06.2019 r.

Pierwsze spotkanie zaplanowane w roku 2019 w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r. w Białymstoku. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie działań dotyczących wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością...

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 19.12.2018 r.

Spotkanie w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim odbyło się 19 grudnia 2018 r. w Białymstoku. Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości i członków Partnerstwa przez Dyrekcję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprezentowane zostały...

Spotkanie w ramach Partnerstwa lokalnego 8.06.2018 r.

Dnia 8 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce"  zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim oraz Izbę...

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 13.04.2018 r.

Pierwsze spotkanie zaplanowane w roku 2018 w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim odbyło się w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Białymstoku. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji kobiet na podlaskim rynku pracy, doświadczeń z realizacji wybranych...

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 18.12.2017 r.

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Białymstoku członkowie partnerstwa oraz zaproszeni goście spotkali się po raz kolejny w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim oraz w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Głównym celem spotkania było...

Seminarium „Coaching kariery - wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych” - 19.10.2017

W dniu 19.10.2017 w restauracji „Trzy po trzy" w Białymstoku odbyło się seminarium metodyczne pt. „ Coaching kariery – wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych" , zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku w ramach...

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 20.06.2017 r.

W dniu 20 czerwca br. w sali konferencyjnej Pub&Restauracja TrzypoTrzy w Białymstoku, zgodnie z planem pracy przyjętym na rok 2017, odbyło się spotkanie warsztatowe członków Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich poświęcone stworzeniu pakietu informacyjnego dla osób...

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 23.03.2017 r.

23 marca 2017 r. w Białymstoku członkowie partnerstwa oraz zaproszeni goście spotkali się po raz kolejny w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim w celu określenia kierunków działań Partnerstwa na rok 2017, z uwzględnieniem rekomendacji wypracowanych w ramach projektu...

Spotkanie Partnerstwa lokalnego 15.11.2016

Celem spotkania było omówienie tematów związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym w województwie podlaskim.

Partnerstwo lokalne 16.12.2015

Dnia 16 grudnia 2015 roku w Białymstoku odbyło się spotkanie w ramach działającego w województwie podlaskim Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich . Celem głównym spotkania było zaprezentowanie sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego w podlaskich przedsiębiorstwach na podstawie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę