Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Informacja o zakończeniu naboru nr PSFWP 3/2019 ogłoszonego w ramach Projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 18 września 2019 r. o godz. 15.30 (środa) zostaje zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych z subregionu białostockiego .   Formularze...

Komunkat nr 4 w sprawie konkursu dotyczącego kształtowania i rozwoju kompetencji kadr regionu (nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 4 w sprawie konkursu dotyczącego kształtowania i rozwoju kompetencji kadr regionu (nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19) oraz zaktualizowany Regulamin konkursu. Komunikat nr 4 z dnia 13.09.2019 r. Regulamin konkursu z dnia 13.09.2019 r. ...

Komunikat nr 4 w sprawie konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19 dotyczącego realizacji Programu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 4 w sprawie konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19 dotyczącego realizacji Programu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego. Komunikat nr 4 z dnia 13.09.2019 r. ...

Komunikat nr 8 w sparwie konkursu dotyczącego dostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki ( nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 8 w sparwie konkursu dotyczącego dostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki ( nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19). Komunikat nr 8 z dnia 13.09.2019 r. ...

Komunikat nr 7 w sparwie konkursu dotyczącego dostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki ( nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 7 w sparwie konkursu dotyczącego dostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki ( nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19). wraz z aktualizowanym regulaminem konkursu. Komunikat nr 7 z dnia 13.09.2019 r. Regulamin...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19 (II runda) - udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19 (II runda) - udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki. Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji -...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na  usługę organizacji i realizacji szkolenia pt. "Zamówienia publiczne w kontekście pogłębionej analizy danych w ramach weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie...

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO w Gdańsku - 24-27.09.2019

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2019 , które odbdędą się 24-27 września 2019 w Gdańsku na terenie AmberExpo, ul. Żaglowa 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. W edycji TRAKO...

Spotkania w ramach naboru Nr PSFWP 3/2019

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  Informuje o spotkaniach w ramach ogłoszonego NABORU Nr PSFWP 3/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych Spotkania informacyjne, dotyczące Naboru Nr PSFWP 3/2019 zaplanowano w...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia

Szanowni Państwo!   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1-dniowego szkolenia w formie szkolenia warsztatowego pt. „Myślenie wizualne w pracy doradczej". W szkoleniu weźmie udział około 8 doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 636 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę