Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23 371,86 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne regulujące stosunek pracowników oraz pracodawców.

Zobacz

Stopa bezrobocia:
(stan na: I 2024 r.)

5,4% w Polsce
7,4%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza

Projekt pn. "Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży"   jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX...

O projekcie Projekt pn. PWP „Przełamać bariery" to przedsięwzięcie ponadnarodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja...

O projekcie Projekt „Przedsiębiorczość przepisem na sukces" skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę