Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pn. "Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży"   jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX...

O projekcie Projekt pn. PWP „Przełamać bariery" to przedsięwzięcie ponadnarodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja...

O projekcie Projekt „Przedsiębiorczość przepisem na sukces" skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę