Podlaskie otwarte na młodych - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Spotkanie informacyjne, 28.04.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych" w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę