Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych - dobre praktyki w urzędach pracy woj. podlaskiego – konkurs 2023 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


„Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych - dobre praktyki w urzędach pracy woj. podlaskiego”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę