„Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim – dobre praktyki w zakresie wsparcia osób bez pracy i promocji kształcenia ustawicznego” – konkurs 2017 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


„Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim - dobre praktyki w zakresie wsparcia osób bez pracy i promocji kształcenia ustawicznego”

Aktualności

  • Podsumowanie konkursu

    Podsumowanie konkursu „Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim - dobre praktyki w zakresie wsparcia osób bez pracy i promocji kształcenia ustawicznego"   Lista rankingowa dobrych praktyk po dokonaniu oceny merytorycznej formularzy aplikacyjnych z Powiatowych Urzędów Pracy...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę