Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Praca w Wielkiej Brytanii dla pracowników magazynu

30 czerwca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbędzie się – po raz kolejny – spotkanie z pracodawcą brytyjskim z agencji pracy tymczasowej Staffline.

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16.

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/16 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/16 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/16 w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca RPO WP na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania jednodniowego szkolenia w formie warsztatu pt. „Zawodoznawstwo – nowa Klasyfikacja zawodów i specjalności 2014”.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16 w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego...

Ogłoszenie o naborze wniosków projektów konkursowych nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 w dniu 31 maja 2016 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,  Poddziałanie 1.2.1...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr: RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16 w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2, Pddziałanie 3.2.1 i Poddziałanie 3.2.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z...

Wyświetlanie 331 - 340 z 440 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę