Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Zaproszenie do udziału w VI Forum Rynku Pracy – 27.01.2016

Już po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku organizuje Forum Rynku Pracy skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców zainteresowanych pozyskaniem kandydatów do pracy.

Informacje o konkursie nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/15

Informujemy, że na stronie konkursu POWR.01.02.01-IP.11-20-001/15 zamieszczono listę członków KOP oraz listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania .

Informacje o konkursie RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15

Na stronie konkursu RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15 zamieszczono Listę członków KOP  oraz  Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania

Praca w Szwecji dla pracowników leśnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach sieci EURES prowadzi nabór kandydatów do pracy na stanowisko pracownika leśnego w Szwecji.

Projekt Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016,

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku opracował projekt Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  na rok 2016 , który jest podstawą do koordynowania przez samorząd województwa regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. W oparciu o analizę sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz na...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej na szkolenie w formie wykładu pt. "Nadużycia finansowe, oszustwa, korupcja. Wykrywanie nadużyć gospodarczych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1-dniowego szkolenia w formie wykładu pt. „Nadużycia finansowe, oszustwa, korupcja. Wykrywanie nadużyć gospodarczych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych". ...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej na szkolenie w formie wykładu pt. „Prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1-dniowego szkolenia w formie wykładu pt. „Prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych". Załączniki ...

Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia 2015

Serdecznie zapraszamy pracodawców do udziału w Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami, organizowanych już po raz kolejny przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku – Oddział Fundacji Aktywizacja.

Rejestr Usług Rozwojowych – uruchomienie rejestracji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła możliwość rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy dostawy 27 foteli biurowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wyświetlanie 391 - 400 z 454 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę