Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Ogłoszenie o konkursie nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 Ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, dotyczący zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad...

Ogłoszenie o konkursie nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 Ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020   Ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie...

Warsztaty dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy – lipiec 2015

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP Nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 z dniem 18 czerwca 2015 roku  wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego  do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów  nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/15  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU...

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Docenienie niepełnosprawnych kobiet - Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Celem Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa podlaskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego, a także promowanie ich postaw. Konkurs na terenie województwa podlaskiego organizuje Biuro Poselskie...

Warsztaty dla osób bezrobotnych - czerwiec 2015

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne i poszukujące pracy,  na bezpłatne warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych: Białystok 10-11.06.2015 – Moja firma 16-17.06.2015 – Bądź skuteczny w poszukiwaniu pracy 23-24.06.2015 – ...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 2 dniowego szkolenia w formie warsztatów pt. „Indywidualny plan działania po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". ...

Rekrutacja do Wielkiej Brytanii - opiekun osób starszych - Alpenbest Ltd

29 maja 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku planowana jest rekrutacja do brytyjskiej firmy Alpenbest Ltd w Londynie zajmującej się opieką nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, która poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii jako opiekun osób starszych . W planowanym...

Wyświetlanie 391 - 400 z 424 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę