Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie informacyjne dotyczące z konkursu na u dostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 - Przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 . Komunikat nr 4 z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS Załacznik nr 5 Wzór wniosku o dofiansowanie projektu ...

Komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 - Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 6 dotyczący konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18. Komunikat nr 6 z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS    Załacznik nr 5 Wzór wniosku o dofiansowanie...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19 - Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19. Komunikat nr 1 z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS Załacznik nr 5 Wzór wniosku o dofiansowanie ...

Komunikat nr 11 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 - Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 11 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18. Komunikat nr 11 z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS     Załącznik nr 5 Wzór wniosku o...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 5 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18. Komunikat nr 5 z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 - Wsparcie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18. Komunikat z dnia 12.03.2019 r. Załącznik nr 5a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa mieszana ...

Komunikat nr 10 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 - Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 10 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 oraz zaktualizowany Regulamin konkursu. Komunikat nr 10 z dnia 11.03.2019 r. Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 11.03.2019 r.

Komunikat nr 5 dot. konkursu na zwiększane zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujacych pracy (konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 5 oraz zaktualizowany regulamin dotyczący konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Komunikat nr 5 z dnia 21.02.2019 r. Regulamin konkursu z dnia 21.02.2019 r.

Komunikat nr 3 dot. konkursu związanego z profilaktyką zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie woj. podlaskiego (konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 3 oraz zaktualizowany regulamin konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Komunikat nr 3 z dnia 18.02.2019 r. Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 18.02.2019 r. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę