Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie dot. III rundy konkursu RPPD.02.02.00-IP-20-001/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (III runda konkursowa) w ramach Osi...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjajcji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18. Lista projektów skierowanych do negocjacji

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18. Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista podpisanych umów o dofinansowanie

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 w ramach Działania 3.1 RPOWP oraz Listę członków KOP. Lista projektów , które  uzyskały wymaganą liczbę punktów,...

Roczny Plan Działania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Rocznny Plan Dzałania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER .

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach Działania 2.5 RPOWP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach: Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (I runda)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (I runda) Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Przypominamy o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP (II runda konkursowa)

Szanowni Państwo, przypominamy o spotkaniu informacyjnym dotyczącym II rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2018 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 (sala konferencyjna, II piętro, nr 214), godz. 10.00. ...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 RPOWP

Szanowni Państwo, zamieszczamy Komunikat nr 4 dotyczący II rundy w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie .

Wyświetlanie 1 - 10 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę