Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach PO WER na 2018 rok oraz Roczny Plan Działania PO WER na 2018 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym PO WER na 2018 rok oraz Poczny Plan Działania PO WER na 2018 rok. Harmonogram naboru wniosków PO WER 2018 Roczny Plan Działań PO WER 2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/17 oraz listę członków Komisji Oceny Projektów. Załączniki: Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista członków KOP ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę