Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Dni Otwarte Fundzuszy Europejskich 2018 - zaprzaszamy chętnych do pokazania swoich projektów lub prowadzonych działalności gospodarczych

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom z całej Polski. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie 11 - 13 maja 2018 roku. Na...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy ...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej II...

Przypominamy o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP (tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunowie dzienni)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Spotkanie dotyczace konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP (tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunowie dzienni)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Komunikat nr 1 do wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18 oraz zmieniony załacznik nr 5

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 1 do wezwania w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów (nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18) oraz zmieniony załacznik nr 5. Komunikat nr 1 z dnia 22.02.2018 r. Załacznik nr 5 ...

Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

Szanowni Państwo. poniżej zamieszczamy link do filmu pt.: "Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków". https://www.youtube.com/watch?v=KZpk3FCkLuc&list=PLSoHIHWmvfwokyDu-5X14tsOfpt-8TCqV

Komunikat nr 7 do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. do konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz załacznikami, które uległy zmianie. Komunikat nr 7 z dnia 02.02.2018 r. Załącznik nr 6a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr...

Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Materiał Informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Dokument stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Prace nad nową wersją PO WER

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2017) 8857 zmieniającą decyzję C(2014)10129 zatwredzającą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków alokowanych na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę