Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem dotyczącym inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców (konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem dotyczącym inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mających na celu...

Komunikat nr 2 dot. konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/18 (zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/18, ogłoszonego w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Komunikat nr 2 z dnia 27.12.2018 r. ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące tematyki konkursu nr RPPD.02.01.00-IP-20-002/18.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi  dotyczące tematyki konkursu nr RPPD.02.01.00-IP-20-002/18. Pytania i odpowiedzi - 21.12.2018 r.

Projekty umożliwiające wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dofinansowanych z EFS

We wrześniu 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów, tj. - „Międzynarodowa współpraca się opłaca" (projekt Fundacji Fundusz Współpracy), - „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" (projekt Profesji CAZ s. z o.o.). Projekty umożliwiają beneficjentom Programu Operacyjnego...

Prezentacja ze "Spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym (konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18)"

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy prezentację ze "Spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym (konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18)", które odbyło się 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

Interpretacja MEN dotycząca wątpliwości w sprawie stosowania znowelizowanych przepisów oświatowych w kontekście realizowanych projektów wspołfinansowanych ze środków EFS

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy interpretację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą wątpliwości w sprawie stosowania znowelizowanych przepisów oświatowych w kontekście realizowanych projektów wspołfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pismo MIiR z dnia 12.12.2018 r. Pismo MEN z dnia z...

Komunikat nr 2 dot. konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 2 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 oraz zaktualizowany regulamin konkursu. Komunikat nr 2 z dnia 19.12.2018 r. Regulamin konkursu (wersja 3) - aktualizacja z dnia 19.12.2018 r. ...

Aktualizacja dokumentacji dot. konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną dokumentację dotyczącą konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18, tj.: - ogłoszenie o konkursie - regulamin konkursu - komunikat nr 2 Powyższa dokumentacja uległa aktualizacji z dniem 14.12.2018 roku. ...

Wyniki II rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.00-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki II rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.00-20-001/18. Lista projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowani LIsta członków Komisji Oceny Projektów   ...

Spotkanie dotyczące sytuacji osób należących do grupy NEET - 14 grudnia 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie dotyczące sytuacji  osób należących do grupy NEET, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione wyniki badania „Model wsparcia osób z grupy NEET w woj. podlaskim". Spotkanie poprowadzi dr Ewa Rollnik – Sadowska Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii...

Wyświetlanie 1 - 10 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę