Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie dotyczące konkursu na zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz innych grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (Działanie 2.1 RPOWP)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do...

Zapraszamy na spotkanie dotyczące konkursu na zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami (Dzialanie 2.2 RPOWP na lata 2014-2020)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na: Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób...

Spotkanie - Udzielanie zamówień oraz występowanie nadużyć finansowych dotyczących projektów współfinansowanych z EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:„Udzielanie zamówień oraz występowanie...

Zapraszamy na spotkanie dot. III rundy konkursu RPPD.02.02.00-IP-20-001/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (III runda konkursowa) w ramach Osi...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjajcji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18. Lista projektów skierowanych do negocjacji

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji, złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18. Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17. Lista podpisanych umów o dofinansowanie

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów, które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 w ramach Działania 3.1 RPOWP oraz Listę członków KOP. Lista projektów , które  uzyskały wymaganą liczbę punktów,...

Roczny Plan Działania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER

Szanowni Państwo, zamieszczamy Rocznny Plan Dzałania na rok 2019 w części dotyczącej projektów pozakonkursowych pup w ramach Osi I PO WER .

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach Działania 2.5 RPOWP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/18 w ramach: Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę