Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17     WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   w dniu 29 marca 2017 r.   ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II  Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa , Działanie 2.5  ...

Konkurs "Nakręc się na sukces"

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju wraz z Portalem Interia.pl ogłosiły trwający do 15 października 2016 r. konkurs „ Nakręć się na sukces ", którego celem jest promocja wsparcia, jakie oferują Fundusze Europejskie. Dla autorów najciekawszych filmów, którzy opowiedzą o swoim biznesie lub pomyśle zrealizowanym...

Informacje o konkursie RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15

Na stronie konkursu RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15 zamieszczono Listę członków KOP  oraz  Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę