Przedsiębiorczość przepisem na sukces - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Przedsiębiorczość przepisem na sukces

Aktualności

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji

Załączniki Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej.pdf Wyniki oceny Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji.pdf

Wyniki końcowe rekrutacji uczestników do udziału w projekcie

Wyłonienie 150 uczestników do udziału projekcie nastąpiło na podstawie listy uszeregowanej wg malejącej liczby punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej i rozmowy kwalifikacyjnej oraz z uwzględnieniem przynależności do grupy docelowej, zgodnie z zapisami § 4 ust. 33 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie...

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby, które złożyły Formularze rekrutacyjne, do projektu zakwalifikowano osoby znajdujące się na liście rezerwowej

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby, które złożyły Formularze rekrutacyjne o numerach 182/FZ/2013, 225/FZ/2013, 511/FZ/2013,  do projektu zakwalifikowano osoby znajdujące się na  liście rezerwowej o następujących numerach Formularzy rekrutacyjnych:   1. 78/FZ/2013,   2. 241/FZ/2013,...

Harmonogram realizacji szkoleń i doradztwa

Poniżej zamieszczona została lista uczestników projektu w podziale na grupy szkoleniowe wraz z harmonogramem spotkań dla każdej z nich. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany dni, w których będą odbywać się ww. usługi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. O terminach i miejscu szkoleń oraz doradztwa uczestnicy...

Informacja skierowana do uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”

Wojewódzki Urząd Pracy uprzejmie informuje, iż nie jest nadawcą sms-ów oraz e-maili wysyłanych anonimowo do uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces" realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL. Drogą komunikacji wykorzystywaną przez WUP w Białymstoku do kontaktu z uczestnikami projektu jest: strona...

Wyświetlanie 1 - 5 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy

Ul. Pogodna 22
15-354  Białystok
Tel. 85 74 97 223
www.up.podlasie.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę