Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby, które złożyły Formularze rekrutacyjne, do projektu zakwalifikowano osoby znajdujące się na liście rezerwowej

Aktualności

 • Katalog kosztów kwalifikowanych

  Informujemy, iż w związku z licznymi wątpliwościami związanymi z kwalifikowalnością wydatków  w ramach wsparcia pomostowego opracowany został „Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego udzielonego Uczestnikom projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces" realizowanego w...

 • Zasady rozliczenia wsparcia pomostowego i inwestycyjnego

  Zasady przyznania i rozliczenia wsparcia pomostowego i inwestycyjnego reguluje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczość przepisem na sukces" oraz Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego i Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. W celu rozliczenia wsparcia otrzymanego w ramach Umowy...

 • Spotkanie informacyjne

  Informujemy, iż dnia 04.07.2014r. o godzinie 9:00 w siedzibie WUP w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala 214) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad rozliczania wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces". Serdecznie zapraszamy. ...

 • Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy Uczestników projektu, którzy po zakończeniu procedury odwoławczej otrzymali informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, informuje, iż osoby, które uzyskały informację o zarekomendowaniu do dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości i są zainteresowane uzyskaniem podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązane są do złożenia  Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  (Załącznik nr 19 do...

 • Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

  Poniżej zamieszczone zostało zestawienie zawierające wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  uwzględniające rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. Załączniki Wyniki...

Wyświetlanie 1 - 5 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy

Ul. Pogodna 22
15-354  Białystok
Tel. 85 74 97 223
www.up.podlasie.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę