Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Częściowa lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPPD.02.02.0-IP.01-20-001/19, dotyczącego udostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (II część) oraz Lista członków Komisji Oceny Projektów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę