Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności urzędu

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu o nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/20 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę