Formularz zgłoszeniowy na seminarium „Rozwijaj talenty w swojej firmie” - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Podano błędny numer telefonu

To pole jest wymagane.

Podano błędny adres email

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Klauzula zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie imienia i nazwiska, telefonu, emaila, miejsca pracy w celu realizacji seminarium informacyjnego w ramach Europejskich Dni Pracodawców. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym na adres ochronadanych@wup.wrotapodlasia.pl lub złożenie wniosku potwierdzonego profilem zaufanym poprzez platformę e-PUAP z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę nazwę czynności „BAZA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, KONFERENCJI I SEMINARIÓW” w ramach, której udzielono zgody lub listownie na adres Urzędu.

To pole jest wymagane.

Tekst do identyfikacji Reload-Capcha

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę