Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


                             

„Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Aktualności

Aktualizacja wyników oceny dla naboru nr PSFWP2/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim"

Poniżej przedstawiamy aktualizację Listy kompletnych i poprawnych Formularzy zgłoszeniowych złożonych przez przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie usług rozwojowych w związku z niezakwalifikowaniem się do...

Informacja o zakończeniu naboru nr PSFWP 2/2018 ogłoszonego w ramach Projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w związku z wyczerpaniem środków, z dniem 13 września 2018 r. (czwartek) zostaje...

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 2/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator  Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim  - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 2/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych ...

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 5.09.2018 (Białystok), 7.09.2018 (Suwałki)

W związku ze zbliżającym się naborem do projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych...

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 29.08.2018 (Białystok), 31.08.2018 (Łomża)

W związku ze zbliżającym się naborem do projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych...

Informacja dot. projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”; od 2 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór Formularza zgłoszeniowego uczestnika indywidualnego (pracownika) tj. Załącznika nr 2a do Regulaminu naboru

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Omnibus regulation (pakiet zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe) straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych...

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 13.07.2018 (Białystok), 20.07.2018 (Suwałki)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na...

Informacja dot. projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu (pracownika) tj. Załącznika nr 2b do Regulaminu naboru

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zmianie uległ wzór Oświadczenia uczestnika projektu (pracownika). W plikach do pobrania dla poszczególnych naborów umieszczone zostały nowe,...

Aktualizacja wyników oceny dla naboru nr PSFWP1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim"

Informujemy o wynikach naboru nr PSFWP1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Poniżej przedstawiamy Listę kompletnych i...

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy o wynikach naboru nr PSFWP1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Poniżej przedstawiamy Listę kompletnych i...

Informacja o zakończeniu naboru nr PSFWP 1/2018 ogłoszonego w ramach Projektu pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim"

Białystok, 20.03.2018 r. Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w związku z wyczerpaniem środków, z dniem 21 marca 2018...

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych   ...

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 02.03.2018 (Białystok), 9.03.2018 (Suwałki), 19.03.2018 (Białystok)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na...

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 16.02.2018 (Białystok) i 23.02.2018 (Łomża)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na...

Poradnik dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce „Baza wiedzy" opublikowała poradnik dla przedsiębiorców. Jest to przygotowane w przystępnej formie kompendium...

Nowy nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych

Kolejny nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych w ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w...

Proces blokowania Karty Usługi

1 stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony proces blokowania kart usług , które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR. W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry - blokada...

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy o wynikach naboru nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Poniżej przedstawiamy Listę kompletnych i...

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 2/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych   ...

Dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych. Wkrótce nowy nabór przedsiębiorców do projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Niebawem otwieramy kolejny nabór Formularzy zgłoszeniowych. D ofinansowanie (maksymalnie do 80% kosztów usługi rozwojowej) będą mogły uzyskać usługi rozwojowe (np. studia podyplomowe, szkolenia, doradztwo, egzaminy i...

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy o wynikach naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim".

Zakończenie naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Informujemy, że w ramach naboru nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" zostało podpisanych 99 umów na łączną kwotę 1 670...

Mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego oraz ich pracownicy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na konsultacje dot. naboru PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych (np. szkolenia i doradztwo, studia...

Bezpłatne szkolenia z obsługi systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Celem szkoleń jest zaprezentowanie procesu włączania kwalifikacji do...

„Szkolenia dla przedsiębiorców oraz wsparcie dotacyjne firm z obszarów Natura 2000” 31 maja 2017r

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można uzyskać informacje m.in. na temat ogłoszonego w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” Naboru PSFWP...

Wyświetlanie 1 - 25 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę