Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Informacja dotycząca konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 oraz Lista członków Komisji Oceny Projektów.   Załączniki: Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista członków Komisji Oceny Projektów   ...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 - zapraszamy chętnych do pokazania swoich projektów lub prowadzonych działalności gospodarczych

Rusza V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Jeśli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich, dzięki akcji możesz pokazać swój projekt lub prowadzone przedsięwzięcie mieszkańcom najbliższej okolicy i turystom z całej Polski. Tegoroczne Dni Otwarte odbędą się w terminie 11 - 13 maja 2018 roku. Na...

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych projektów w ramach konkursu nr: RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17. Załącznik: Lista

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy ...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej II...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Zapisz się do newslettera WUP w Białymstoku

Stopa bezrobocia:
(stan na: III 2018 r.)

6,6% w Polsce

8,6%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  Baner KAS      Facebook

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę