Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Sytuacja kobiet na rynku pracy w woj. podlaskim - raport z badania

W ostatnich latach intensywnie wzrasta zainteresowanie polityków, naukowców i dziennikarzy sytuacją i miejscem kobiet na rynku pracy. Bez wątpienia kobiety bardziej niż mężczyźni muszą godzić pracę z obowiązkami domowymi i rodziną. Analiza rynku pracy w Polsce pokazuje także różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dowodem na...

Wideokonferencja Open Day for Polish People

Jednym z celów Planu Działań Komunikacyjnych sieci EURES są działania informacyjne wobec polskich emigrantów przebywających za granicą w celu przedstawienia im możliwości zatrudnienia w Polsce. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu 1 grudnia 2017 r. Europejskie Służby Zatrudnienia WUP w Białymstoku, we współpracy z Irlandzkimi...

Poradnik dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce „Baza wiedzy" opublikowała poradnik dla przedsiębiorców. Jest to przygotowane w przystępnej formie kompendium praktycznej wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z Bazy Usług Rozwojowych oraz...

Nowy nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych

Kolejny nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, doradztwa, egzaminów i innych usług rozwojowych w ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2018 roku . Dofinansowanie (maksymalnie do...

Proces blokowania Karty Usługi

1 stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony proces blokowania kart usług , które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR. W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry - blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi . W pozostałych przypadkach...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Zapisz się do newslettera WUP w Białymstoku

Stopa bezrobocia:
(stan na: X 2017 r.)

6,6% w Polsce

8,5%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV  elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Baner KAS    

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę