Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia pt. "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS - zmiany i praktyczne zastosowanie w ocenie i rozliczaniu projektów"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na  usługę organizacji i realizacji szkolenia pt. „Wytyczne  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS  - zmiany i praktyczne zastosowanie w ocenie i rozliczaniu projektów" w sali konferencyjnej/wykładowej na...

Informacja o zakończeniu naboru nr PSFWP 3/2019 ogłoszonego w ramach Projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 18 września 2019 r. o godz. 15.30 (środa) zostaje zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych z subregionu białostockiego .   Formularze...

Komunkat nr 4 w sprawie konkursu dotyczącego kształtowania i rozwoju kompetencji kadr regionu (nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 4 w sprawie konkursu dotyczącego kształtowania i rozwoju kompetencji kadr regionu (nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19) oraz zaktualizowany Regulamin konkursu. Komunikat nr 4 z dnia 13.09.2019 r. Regulamin konkursu z dnia 13.09.2019 r. ...

Komunikat nr 4 w sprawie konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19 dotyczącego realizacji Programu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 4 w sprawie konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19 dotyczącego realizacji Programu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego. Komunikat nr 4 z dnia 13.09.2019 r. ...

Komunikat nr 8 w sparwie konkursu dotyczącego dostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki ( nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat nr 8 w sparwie konkursu dotyczącego dostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki ( nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19). Komunikat nr 8 z dnia 13.09.2019 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: VIII 2019 r.)

5,2% w Polsce

7,0%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach

POKLPowroty  Wrota Podlasia    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  baner podatki.gov.pl      Facebook
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę